Termín: 21.05.2019 - 23.05.2019

Místo konání: Hotel Svratka, Vysočina

Školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců ve smyslu Zákona č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).


Termín: 21. – 23. 5. 2019 (úterý-čtvrtek)
Místo školení: Hotel Svratka, Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka, www.hotel-svratka.cz,
GPS: N 49°42.79877', E 16°3.13330'

Obsah školení:

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, a změny na vozech LD.
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).
Vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. a vyhlášky č. 130/2017 Sb.
Vyhláška č. 177/ 1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58 /2013 Sb. vyhlášky č. 8/2015 Sb. a vyhlášky č. 117/2017 Sb.
Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES, který vstoupil v platnost 21. 4. 2018.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
A další aktuální témata.

Přednášející:

Zástupci Drážního úřadu ČR

Zástupci Ministerstva dopravy ČR

a další hosté.

Výstup ze školení:

Certifikát o účasti dokládající absolvování školení v plném rozsahu a seznámení s aktuální legislativou.

Státní závěrečná zkouška pro získání kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M). Podrobnosti o profesní kvalifikaci včetně kritérií pro úspěšné splnění naleznete na portálu Národní soustavy kvalifikací.

Školení probíhá v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Asociace lanové dopravy je jedinou autorizovanou osobou pro udílení profesní kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M). Přezkoušení držitelů profesní kvalifikace probíhá ve dvouletých intervalech.

K letošní státní zkoušce tedy přistoupí uchazeči, kterým bylo vydáno osvědčení v Blansku v roce 2017 a uchazeči, kteří zatím profesní kvalifikaci nezískali.

 

Cena školení:

Školné

2.700 Kč vč. DPH členové ALDR

3.700 Kč vč. DPH ostatní subjekt

 

Státní zkouška

5.000 Kč vč. DPH členové ALDR (vedoucí provozu + 1 zástupce za 1 Kč)

10.000 Kč vč. DPH ostatní subjekty

Ubytování se snídaní

1.500 vč. DPH Kč

Strava

1. 100 Kč vč. DPH plná penze, rautová večeře, občerstvení během přednášek

Služby ZDARMA

Wi-Fi připojení v celém objektu hotelu

Neomezený vstup do hotelového bazénu

Parkování u hotelu

 

P R O G R A M  Š K O L E N Í

 

Úterý 21. 5. 2019

12:00 – 14:00     Příjezd, ubytování, prezence

14:00                 Zahájení školení

14:00-19:00       Odborné přednášky

19:00                 Večeře

od 20:00            Samostudium


Středa 22. 5. 2019

07:00-08:30        Snídaně

08:30-12:00        Odborné přednášky – dopolední blok

12:00-13:30        Oběd

13:30-15:15        Odborné přednášky – odpolední blok

Doprovodný program:

15:30                   Odjezd na exkurzi do Vysočina Arény – prohlídka zázemí, zásobník sněhu

19:00                   Návrat do hotelu, rautová večeře


Čtvrtek 23. 5. 2019

07:00-08:00      Snídaně

8:00-9:00          Odborné přednášky – ranní blok

9:00-13:00        Státní zkouška pro profesní kvalifikaci Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M)

 
Změna programu vyhrazena

 

OBJEDNAT ŠKOLENÍ PŘES ESHOP ALDR


!UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK STŘEDA 15. 5 . 2019!
 

Pomocný manuál Jak objednat školení (klikněte pro stažení)

V případě potíží s objendáním školení kontaktujte kancelář ALDR na kontaktech: info@aldr.cz, +420 233 552 302, +420 773 511 051, informace podává Mgr. Adam Jarmar.