19.11.2015 | www.ttg.cz

Společně za zákon o cestovním ruchu

Fórum cestovního ruchu (FCR), jehož je ALDR jedním ze zakládajících členů, představuje prostřednictvím svých členů nejsilnější sdružení podnikatelských subjektů v tomto oboru u nás a buduje si silnou pozici uceleného a jednotného partnera Ministerstva pro místní rozvoj ČR v otázkách cestovního ruchu. Svou působnost se rozhodlo ještě rozšířit přijetím společného memoranda o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.

 První z těchto dokumentů byl podepsán 19. listopadu 2015 Viliamem Sivekem, předsedou Fóra cestovního ruchu, a Františkem Luklem, předsedou Svazu měst a obcí ČR (SMO). Podepsáním memoranda se ještě více posílí vyjednávací pozice FCR při jednáních o legislativních změnách týkajících se cestovního ruchu včetně zákona o cestovním ruchu.

  Fórum cestovního ruchu navíc přijalo tzv. Statut partnera, který umožní spolupráci i se subjekty, které nesplňují stanovy spolku. Nově do něj mohou vstupovat i subjekty, které u nás působí kratší dobu než pět let, což byla dosud podmínka vstupu. Motivem této změny je zapojit do činnosti i nové aktivní hráče na poli našeho cestovního ruchu.

  Viliam Sivek na setkání vysvětlil, co uspíšilo podpis společného dokumentu: „Nepamatuji v minulosti tak špatnou situaci v cestovním ruchu, jako je nyní. Kdykoliv vyzvu členy ACK ČR, aby se vyjádřili, jaké mají ve svém podnikání problémy, tak se vždy týkají legislativy. Je potřeba s tím něco udělat.“

  František Lukl k tomu dodal: „Je jisté, že máme spoustu styčných bodů, na kterých můžeme založit vzájemnou spolupráci samosprávy a subjektů cestovního ruchu. V krátkodobém horizontu bych se rád spolu se svými kolegy ze Svazu měst a obcí Danem Jiránkem, výkonným ředitelem SMO, a Petrem Kulhánkem, který je v našem svazu zodpovědný za cestovní ruch, sešel se zástupci Fóra cestovního ruchu, abychom se domluvili na tom, co bychom mohli v rámci legislativy navrhnout a připomínkovat. Bylo by rovněž dobré svolat konferenci SMO pro starosty a začít s osvětou na téma vylepšení vztahů mezi představiteli obcí a podnikateli v cestovním ruchu tak, aby byla oboustranně prospěšná.“

Autor: Amara Zemplinerová

Zdroj: www.ttg.cz