16.04.2019

TTG: Osobní lanová doprava u nás je bezpečná

Již v průběhu zimní sezony se v médiích vedla debata, zda jsou lanové dráhy a vleky v České republice bezpečné. Důvodem diskuse bylo několik mimořádných událostí, které jsou však podle zástupců Drážního úřadu, Asociace lanové dopravy ČR a Fóra cestovního ruchu zcela ojedinělé.

Na dnešní tiskové konferenci to uvedli Ing. Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu, Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy ČR, a Viliam Sivek, předseda Fóra cestovního ruchu.

Přestože je v České republice evidováno 112 lanových drah a 830 lyžařských vleků a jejich provoz je hustý, dochází k mimořádným událostem poměrně zřídka. Počet takových případů se pohybuje kolem desítky ročně, což je v porovnání s jinými druhy dopravy, ať už silniční nebo železniční, relativně nízké číslo, které se nijak nevymyká z evropského průměru a dokládají je i statistiky ITTAB, Mezinárodního sdružení dozorových orgánů lanových drah.

K bezpečnému provozu lanovek a vleků přispívá několik faktorů. Jedním z nich proces schvalování stavby a jednotlivých zařízení. Kromě toho musí být schválený i každý typ kabiny nebo sedačky. Na Drážním úřadu se dbá na to, aby všechna nově schvalovaná zařízení byla zcela v souladu s přísnými normami. „V žádném případě nepustíme do provozu žádnou lanovku, pokud si nejsme jisti, že plně vyhovuje bezpečnému provozu. Bezpečnost provozu pak hlídáme i pomocí státních dozorů. Ty máme na starosti my a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Kromě těchto institucí hlídají bezpečnost také různí odborníci, kteří provádějí například revize a zkoušky, defektoskopii či geometrická měření,“ uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Důležitý je rovněž lidský faktor. Osoby, které obsluhují lanové dráhy, musejí nejprve složit odbornou zkoušku na Drážním úřadu, následně obdrží průkaz způsobilosti k řízení lanových drah. Vedoucí provozu lanových drah včetně jejich zástupců potom skládají státní zkoušku pro získání profesní kvalifikace u autorizované osoby, kterou je, jako jediná v České republice, Asociace lanové dopravy ČR. „V otázkách bezpečnosti lanové dopravy v České republice považujeme za klíčové vzdělávání a informovanost nejen vedoucích pracovníků a managementu subjektů provozujících osobní lanovou dopravu. Periodickým školením včetně ověřování znalostí procházejí také ostatní profese, jako jsou osoby pověřené činností na elektrických zařízeních lanových drah, montéři ocelových lan, ale také vedoucí provozu a obsluhy lyžařských vleků,“ sdělil Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy ČR.

Stejně jako v dalších odvětvích se i provoz a obsluha lanových drah a vleků potýká s nedostatkem pracovních sil. Na bezpečnost to ale podle sdělení odborníků nemá žádný vliv, protože v případě nedostatečné obsluhy jsou zařízení raději právě z bezpečnostních důvodů uvedena mimo provoz. Jeden z nejzávažnějších letošních incidentů na lanovkách se stal v lednu v areálu Buková hora, kde téměř na tři hodiny zůstalo po pádu stromu na dráhu uvězněno zhruba 70 lyžařů na sedačkové lanovce. Podle údajů Asociace lanových drah ČR se však za dobu existence samotné České republiky nestal na schválených zařízeních žádný smrtelný případ.

Autor:Lenka Neužilová

Zdroj:www.ttg.cz