Termín: 09.06.2016

Místo konání: Němčičky u Břeclavi

POZVÁNKA NA

XXVIII. Valnou hromadu

Asociace lanové dopravy

kterou ve smyslu čl. VII, odst. 1 Stanov ALDR

pořádá Asociace lanové dopravy o.s.

Místo konání: Hlavní budova Skiareálu Němčičky

       Termín konání:   9. 6. 2016; začátek jednání ve 14:00 hod.

Prezence:  9. 6. 2016 (čtvrtek) od 13:00 hodin

Předsedající VH: Jakub Juračka, prezident ALDR


 

Program XXVIII. Valné hromady ALDR

 

14:00 – 15:00  Společný program pro členské a partnerské organizace ALDR

Specialisté na dotace vztahující se na zasněžování, vzdělávání, lanové dráhy a návaznou infrastrukturu

 

15:30-18:30  Uzavřené jednání zástupců členských organizací ALDR

1.Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, mandátové, návrhové a volební komise

2.Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH

3.Schválení programu VH ALDR, jednacího a volebního řádu

4.Seznámení VH s novými členy ALDR přijatými v období duben 2015 – duben 2016

5.Zhodnocení činnosti ALDR za období 04/2015 - 04/2016

6.Hospodaření ALDR v roce 2015

7.Zpráva revizní komise o hospodaření ALDR s.r.o.

8.Plán činnosti ALDR a ALDR s.r.o. na rok 2016

9.Rozpočet ALDR na rok 2016, schválení výše členského příspěvku

10. Různé – diskuse

 

Večerní společenský program:

Exurze a degustace výběrových vín z místních vinných sklepů včetně bohatého občerstvení: 650,- Kč

Možnost ubytování se snídaní: 350,- Kč

 

Organizační pokyny

Právo zúčastnit se Valné hromady mají pouze členové se zaplaceným členským příspěvkem pro rok 2016. Členský příspěvek je také možno uhradit na místě proti příjmovému dokladu.

Start přihlašování od pondělí 23. 5. 2016 přes eshop ALDR

V případě dotazů prosím kontaktujte kancelář ALDR: info@aldr.cz, tel. +420 233 552 302. Vaše dotazy zodpoví Bc. Adam Jarmar