Termín: 20.04.2018 - 22.04.2018

Místo konání: Červenohorské sedlo

POZVÁNKA

na XXX. Valnou hromadu Asociace lanové dopravy

kterou ve smyslu čl. VII, odst. 1 Stanov ALDR pořádá Asociace lanové dopravy, z. s.

 

 

Místo konání:     HOTEL ČERVENOHORSKÉ SEDLO

                            (GPS N 50°7.51945', E 17°9.15413'), Kouty nad Desnou 72, 788 11 Loučná nad Desnou

 

Termín konání:   20. 4. 2018; začátek jednání ve 14:00 hod.

 

Prezence:           20. 4. 2018 (pátek) od 13:00 hodin

Předsedající VH: Jakub Juračka, prezident ALDR

 

Program XXX. Valné hromady ALDR

 

12:00 – 14:00        Oběd před konáním Valné hromady (nutno objednat viz přihláška)

14:00 – 15:00        Společný program pro členské a partnerské organizace

15:00 – 15:30        Přestávka na kávu 

15:30-18:30           Uzavřené jednání zástupců členských organizací ALDR

1.      Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, mandátové, návrhové a volební komise

2.      Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH

3.      Schválení programu VH ALDR, jednacího a volebního řádu

4.      Seznámení VH s novými členy ALDR přijatými v období červen 2017 – březen 2018

5.      Volby do představenstva a dozorčí rady

6.      Zhodnocení činnosti ALDR za období 06/2017 - 03/2018

7.      Hospodaření ALDR v roce 2017

8.      Zpráva revizní komise o hospodaření ALDR s.r.o.

9.      Plán činnosti ALDR a ALDR s.r.o. na rok 2018

10.    Rozpočet ALDR na rok 2018, schválení výše členského příspěvku

11.    Různé – diskuse

Od 19:00 Společná rautová večeře

 

Organizační pokyny

Právo zúčastnit se Valné hromady mají pouze členové se zaplaceným členským příspěvkem pro rok 2017. Členský příspěvek je ve výjimečných a předem dohodnutých případech také možno uhradit na místě proti příjmovému dokladu.

 

Objednání služeb a přihláška

Rautová večeře 20. 4. 2018 pro jednoho účastníka z členské nebo partnerské organizace ZDARMA, každá další zúčastněná osoba bude zpoplatněna.

Ubytování i stravu je možno zajistit v Hotelu Červenohorské sedlo***

Přihlásit se na Valnou hromadu, stejně tak jako objednat ubytování a stravu, je možné prostřednictvím eshopu ALDR nebo vyplněním přiložené přihlášky viz níže.

DEADLINE PŘIHLÁŠEK DO 10. 4. 2018
Pozor! Vyplněné „papírové“ přihlášky prosím zašlete oskenované na info@aldr.cz

 

Informace podáván kancelář ALDR:    

Mgr. Adam Jarmar  

tel.:      233 552 302

mob.:    773 511 051

e-mail: info@aldr.cz

Připojené soubory