Vzdělávací cesta Meiringen-Švýcarsko 4.-10.8.2013

Ve dnech 4. – 10. 8. 2013 byla realizována vzdělávací cesta do švýcarského vzdělávacího centra Ausbildungszentrum Seilbahnen Schweiz v Meiringenu.

    Ve dnech 4. – 10. 8. 2013 byla realizována vzdělávací cesta do švýcarského vzdělávacího centra Ausbildungszentrum Seilbahnen Schweiz v Meiringenu. Tato cesta byla vyvrcholením projektu švýcarsko-české spolupráce s názvem Zvýšení atraktivity horského turismu díky posílení švýcarsko-české spolupráce a přenosu know-how. Studijního pobytu ve Švýcarsku se zúčastnilo 11 českých odborníků z oblasti lanové dopravy.

    Každodenní náročný program zahrnoval 8 hodin přednáškových bloků včetně praktických cvičení a řešení modelových situací. Mezi probíraná témata patřila legislativa, konstrukce a systémy lyžařských vleků, údržba, bezpečnost, organizace, přístup k zákazníkovi a mnoho dalších. Neocenitelným přínosem byla možnost výměny zkušeností se švýcarskými odborníky a porovnání systému a fungování lanové dopravy u nás a ve Švýcarsku. Čeští odborníci tak měli příležitost nahlédnout do organizace a řízení švýcarské lanové dopravy, která je považována za absolutní světovou špičku. Náročný týden byl ukončený závěrečným písemným testem, který prověřil znalosti a zkušenosti všech účastníků kurzu.

    Cílem této cesty byl přenos švýcarského know-how za účelem zvýšení atraktivity a zkvalitnění služeb horského turismu v České republice.

Fotogalerie ZDE