Termín: 06.06.2019

Místo konání: Říčky v O.h., Penzion Pašta

POZVÁNKA

na XXXI. Valnou hromadu Asociace lanové dopravy, kterou ve smyslu čl. VII, odst. 1 Stanov ALDR pořádá Asociace lanové dopravy, z. s.

 

Místo konání:                 PENZION PAŠTA, ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH 233, 517 61
                                      www.penzionpasta.cz, GPS: N 50°13.03505', E 16°27.77503'
Termín konání:              čtvrtek 6. 6. 2019; začátek jednání ve 14:00 hod.

Prezence:                       6. 6. 2019 od 13:00 hodin

Předsedající VH:             Jakub Juračka, prezident ALDR

 

Program XXXI. Valné hromady ALDR

 

12:00 – 13:00       Oběd před konáním Valné hromady (nutno OBJEDNAT PŘEDEM viz přihláška)

13:00 – 14:00        Prezence 

14:00 - 16:00        Uzavřené jednání zástupců členských organizací ALDR

1.      Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, mandátové a návrhové komise

2.      Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH

3.      Schválení programu VH ALDR a jednacího řádu

4.      Seznámení VH s novými členy ALDR přijatými v období květen 2018 – květen 2019

5.      Zhodnocení činnosti ALDR za období 05/2018 - 05/2019

6.      Hospodaření ALDR v roce 2018

7.      Zpráva revizní komise o hospodaření ALDR s.r.o.

8.      Plán činnosti ALDR z.s. a ALDR s.r.o. na rok 2019

9.      Rozpočet ALDR na rok 2019, schválení výše členského příspěvku pro rok 2020

10.   Různé – diskuse

Od 18:30               Společná rautová večeře

 

JAK SE PŘIHLÁSIT NA VALNOU HROMADU:

  1. Eshop ALDR (pro objednání klikněte zde)
  2. Pomocí přihlášky (viz níže, oskenovanou prosím zašlete na info@aldr.cz)

 

Připojené soubory

 

DEADLINE PŘIHLÁŠEK DO 29. 5. 2019