Vážení členové,

přikládám níže poznámky z mého jednání na MZe. Odpovědi na naše otázky mám bohužel podány pouze ústní formou, ale s jejich interpretací doufám nebude žádný problém.

 

Pro zjednodušení používám pojem obchodník pro provozovatele potravinářského podniku, který prodává jinému podnikateli alkohol za účelem dalšího prodeje. Pod pojmem hostinský pak tohoto dalšího podnikatele, který alkohol prodává dále např. spotřebiteli.

 

Obchodník musí vyplňovat pouze formulář 3b, kde je třeba razítka a podpisu odpovědné osoby. Tu si stanoví podnikatel sám. Je tedy možné, aby jej podepisovala například zaměstnankyně, která vyřizuje reklamace, ale také jakákoli jiná. Kopie předešlých formulářů od výrobců nemusí být nijak ověřovány. Stačí obyčejné kopie. Ideálně tedy dostane hospodský, co v obchodě nakoupí, podepsaný formulář 3b a přicvaknuté kopie všech předešlých podnikatelů. Není nutné je tisknout, ale třeba je poslat emailem anebo dokonce odkázat hospodského na stránky výrobce, kde vyplněné formuláře nalezne. Je třeba ale, aby si jej uložil či vytiskl v době nákupu nikoli až v době, kdy na něj přijde kontrola. Tu pak nemůže odkazovat na to, že formulář nalezne na internetu. Protože zrovna nemusí stránky fungovat a inspekce nemůže čekat. Musí mít tedy všechny formuláře k dispozici ve fázi, kdy alkohol nabízí k prodeji. Je třeba hospodského na tuto cestu, jak se k vyplněným formulářům výrobce dostane, řádně upozornit – tím formuláře obchodník pomyslně předá, jak je psáno v nařízení vlády. (Je tu ovšem riziko, že si hospodský omylem stáhne jiný formulář apod... )

 

Bohužel vyplňování formuláře 3b nepůjde nijak obejít. Každý podnikatel, který prodává jinému podnikateli za účelem dalšího prodeje, bude muset vypsat formulář 3b anebo jej zaslat elektronicky s elektronickým podpisem. Bohužel je třeba u každého nákupu vystavit formulář na počet kusů a čísla šarží atd. a není možné to nějakým způsobem zobecnit. To může udělat výrobce, který např. vystaví jeden formulář na více šarží, ale pouze v případě, že jsou v něm identické suroviny (např. líh ze stejného lihovaru apod.) .

 

Upozornili mne na problém, který také bude vznikat během uvedených 60 dnů, kdy si může hospodský přijít k obchodníkovi pro vystavení formuláře 3b na alkohol nakoupený před prohibicí – protože on musí doložit jeho původ. Obchodník ale (jak se zdá) nebude moci být k tomuto vystavování nucen.

 

Doplňuji také vyjádření výkonného ředitele UVDL pana Vladimíra Steinera, které je již doplněno i na www.socr.cz? : "Na webu certifikacelihovin.cz budou certifikáty pouze od členů UVDL a komplexně by měl portál fungovat od středy. Bude to samozřejmě včetně elektronických podpisů statutárních zástupců jednotlivých podniků."

 

Podrobnosti k náhradám spotřební daně a DPH při likvidaci již otevřeného alkoholu ještě bohužel nemáme

další články k Tématu Prohibice