Informace k prodeji alkoholu související se změnami živnostenského zákona o povinném značení lihu.

  

  Přikládáme v příloze podrobný manuál vysvětlující všechny související změny a níže pak pár základní bodů s jednoduchými instrukcemi i od výrobců lihovin. Berte tyto informace jako náš výklad, kterým vám chceme pomoci se na změny připravit. Samozřejmě je pak na vás, aby vaše aktivity byly plně v souladu se zákonem.

Konkrétní instrukce:

  Pro prodejce konečnému spotřebiteli (maloobchod i pohostinství) platí povinnost zažádat o koncesi na živnostenském úřadě. Podnikatel, který je ke dni 17. října 2013 oprávněn prodávat lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu dalších 6 měsíců. Požádá-li podnikatel v uvedené šestiměsíční lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej lihovin, může v prodeji pokračovat, dokud nedojde k pravomocnému rozhodnutí (udělení koncese, zamítnutí žádosti či zastavení řízení). Koncese je bezplatná a nevyžaduje žádnou odbornou způsobilost.

 

  • Lihem se v z. o povinném značení lihu rozumí i lihoviny obsahující nejméně 15% objemových lihu. Zákon nabývá účinnosti 1. 12. 2013
  • Distributorem lihu (velkoobchod) zůstává podnikatel do 1. 1. 2014 i bez registrace, ale poté musí mít o registraci alespoň zažádáno a splacenou kauci 5 mil.
  • Rodné listy (nařízení vlády 317/2013) zůstávají nadále v platnosti, včetně 3b části

  Prodávat je možno spotřebitelská balení maximálně do velikosti 3 litrů. Balení od 1L do 3L musí být jen ve skleněném obalu. Do 1. 12. 2013 je tedy nutné vyprodat stávající zásoby, nesmí ani zůstat na skladu. Pro gastronomii je nařízení ještě přísnější – tam je maximální balení 1L a všechna balení musí být ze skla -  ruší se tak například všechny kanystry, plastové/keramické láhve (i do 1L) nebo chladiče či ohřívače s nádržkou (např. chladič na vodku Amundsen nebo ohřívače na Bombardino). Na baru s jednou pokladnou je možno mít jen 1 otevřenou láhev od druhu. V případě, že má láhev jednocestný ventil, tak se množství navyšuje na 3 ks.

  Od 1. 12. 2013 budou nové kolky, které mají nové ochranné prvky, QR kod (člověk si může načíst jeho číslo a zjistit údaje o tomto kolku) a jsou specifické pro konkrétní objem a obsah alkoholu. Každý kolek je originál – má jiné 8 místné číslo na konci. Do 9 měsíců musí být vyprodané zboží se starým kolkem z daňového skladu – tedy do 1. 8. 2014 (nebo musí být zboží překolkované).  Inventura stavu zásob na daňovém skladu proběhne k 30. 11. 2013. Zboží již uvedené do daňového oběhu má neomezenou dobu použití i se starým kolkem.

Jaké změny pro pro velkoobchod - VO (distributora lihu):

  Nejpozději do 1. 1. 2014 zažádat na celním úřadu o registraci viz www.celnisprava.cz (dostane registrační číslo). Musí doložit spolehlivost, bezúhonnost a bezdlužnost + složit kauci 5 mil Kč nejpozději do 1. 1. 2014 (nebo bankovní záruku min na 2 roky, prodloužit jí je třeba nejpozději 5 měsíců před koncem její platnosti).  Úřad má poté 3 měsíce na rozhodnutí o udělení registrace. Po dobu než se žádost vyřeší, je VO považován za registrový. Pokud je žádost zamítnuta, tak nesmí lihoviny prodávat. Pokuty za porušení zákona jsou od 5 mil Kč až do 10 mil Kč.

  Oznamovací povinnost ihned v den prodeje – prodeje z daňového i nedaňového skladu, včetně přesné identifikace odběratele. Datová věta bude upřesněná. Tedy celní úřad uvidí celkové nákupy velkoobchodu po jednotlivých položkách EAN a může je porovnávat s celkovými prodeji na jednotlivá IČO. Dobropisy/vratky se budou opravovat formou opravného hlášení

  Distributor lihu může nakupovat jen od registrovaného výrobce (značiče lihu) nebo distributora a  prodávat jen dalším registrovaným distributorům lihu nebo hospodám s koncesí (musí si to ověřit a uvést na faktuře i registrační číslo odběratele) anebo konečným spotřebitelům.

Nebude možno dodávat na daňové sklady zboží s kolkem, tedy výrobci lihovin již nebudou od 1. 12. 2013 na tyto sklady vůbec dodávat zboží.

  V případě, že VO na daňovém skladu i značí líh (např. vlastní dovoz) a zároveň z něj dále prodává (nebo i z nedaňového skladu a to zejména zboží s kolky od různých značičů) tak platí 2 kauce (500 tis pokud značí ročně pod 25 tis kolků nebo  5 mil Kč za značení více láhví a dalších 5 mil za distribuci).

  SOCR ČR se snaží o prosazení novelizace zákonů tak, aby sdružení velkoobchodů mohlo kauci platit jen jednu (nikoli každý velkoobchod zvlášť) a aby oznamovací povinnosti v den prodeje alkoholu mohla být plněna nikoli každý den, ale za delší časové období souhrnně. Dále usilujeme o zrušení nařízení k rodným listům.