V rámci legislativního připomínkového řízení přikládáme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Připravilo jej Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 3. října 2012 č. 735 k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“, jímž se ukládá ministru průmyslu a obchodu zpracovat návrh zavedení koncese na prodej lihovin, na kterou bude automaticky nárok při splnění předem definovaných podmínek.

 

Obsahem návrhu je novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), která mění přílohu živnostenského zákona upravující koncesované živnosti a rozšiřuje předmět podnikání koncesované živnosti regulující výrobu a úpravu kvasného lihu a lihovin o regulaci prodeje lihovin. V přechodných ustanoveních se řeší plynulý přechod živnostenských oprávnění stávajících podnikatelů do režimu koncesované živnosti. 

 

V příloze naleznete znění novely i v druhém souboru platné znění s navrhovanými změnami obsahující i požadavky na odbornou způsobilost pro uvedenou koncesi. Související materiály včetně předkládací či důvodové zprávy naleznete na www.komora.cz