Legislativa k připomínkám

pro SOCR zpracovala: Ing. Irena Vlčková, manager pro cestovní ruch a sociální dialog

1. Návrh nařízení vlády o zvýšení životního a existenčního minima od 1. 1. 2012 

 

kompletní materiál naleznete: Nařízení vlády o minimální mzdě

 

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 410 Kč.

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí,činí měsíčně

a) 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,

b) 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,

c) 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,

d) 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 200 Kč.

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Tato problematika je řešena v rámci systémů pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a věku nezaopatřeného dítěte (nezaopatřených dětí). Částka existenčního minima je stanovena v jednotné výši. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Vzhledem k významu životního a existenčního minima v systémech sociální ochrany je důležité částky životního a existenčního minima upravovat v souladu s vývojem spotřebitelských cen tak, aby jejich výše odpovídala nezbytným nákladům na výživu a ostatní základní osobní potřeby.

 2. Nařízení vlády o minimální mzdě

 

kompletní materiál naleznete: Nařízení vlády o minimální mzdě

 

Návrh obsahuje:

1. zvýšení základní sazby minimální mzdy a na ni navazujících nejnižších úrovní zaručené mzdy ve dvou variantách; varianta I počítá se zvýšením základní měsíční sazby minimální mzdy o 400 Kč (na 8 400 Kč) a základní hodinové sazby minimální mzdy o 1,90 Kč (na 50 Kč), ve variantě II se navrhuje zvýšení základní měsíční sazby minimální mzdy o 500 Kč (na 8 500 Kč) a základní hodinové sazby minimální mzdy o 2,50 Kč (na 50,60 Kč);

2. zrušení všech dalších (nižších) sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy stanovených podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance, tj. pro zaměstnance ve věku 18 až 21 let v prvním pracovním poměru po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, pro mladistvé zaměstnance i pro invalidní zaměstnance