Cílem projektu je definovat profily zahraničních návštěvníků v České republice. Výsledky šetření jsou použity především pro plánování strategie marketingových aktivit agentury CzechTourism, ale také slouží jako jedny z výchozích podkladů pro plánování aktivit v krajích České republiky, turistických regionech a turistických oblastech.

Cíl projektu

Cílem projektu je definovat profily zahraničních návštěvníků v České republice. Výsledky šetření  jsou použity především pro plánování strategie marketingových aktivit agentury CzechTourism, ale také slouží jako jedny z výchozích podkladů pro plánování aktivit v krajích České republiky, turistických regionech a turistických oblastech.

Doba realizace projektu

1. 11. 2008 – 31. 12. 2014

Aktivity projektu

Projekt se skládá z následujících aktivit:

 • Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na turistické produkty v geografickém členění - Evropa
 • Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na geografické členění - Rusko, Ukrajina a Pobaltí
 • Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na geografické členění - zámoří
 • Profil zahraničních turistů jako měřítko efektivity cílených kampaní na podporu příjezdového cestovního ruchu

První tři procesy jsou zaměřené na sběr dat o potencionálních zahraničních návštěvnících České republiky a jejich vyhodnocení. Čtvrtý proces je zaměřen na měření efektivity reklamních kampaní, které realizuje agentura CzechTourism.

Stručný popis dílčích aktivit

Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na turistické produktyv geografickém členění - Evropa

Tempo růstu zahraničních turistů z Evropy se v posledních letech zpomaluje. Český statistický úřad sleduje pouze jejich počet, ale nesleduje jejich profil. Komplexně za celou Českou republiku neexistuje výzkum zaměřený na profil zahraničních návštěvníků a jejich vnímání České republiky. Pro lepší zacílení propagačních aktivit krajů České republiky jako atraktivních turistických destinací je potřeba definovat cílové skupiny. Jedním z nástrojů pro zjištění potřeb potencionálních turistů z Evropy je marketingové šetření, které se zaměří na jejich profil a zjištění jejich cestovatelských návyků.

Sledované trhy:

 • Německo
 • Polsko
 • Slovensko
 • Rakousko
 • Velká Británie
 • Maďarsko
 • Itálie
 • Nizozemí
 • Francie
 • Španělsko

 

Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na geografické členění - Rusko, Ukrajina a Pobaltí

V posledních letech evidujeme zvýšený zájem o příjezdový cestovní ruch z Ruska, Ukrajiny a Pobaltských zemí. Tito turisté jsou významní nejen z hlediska objemu příjezdů, ale také díky své nadprůměrné délce pobytu a vysokým útratám.

Na tento trend je potřeba navázat také marketingové aktivity, které by podpořily zájem o cestování do České republiky. Pro efektivní propagaci cestovního ruchu v zahraničí je potřeba znát aktuální situaci na trhu a tomu uzpůsobit propagační aktivity. Jedním z nástrojů pro zjištění potřeb potencionálních turistů z Ruska, Ukrajiny a Pobaltských zemí je marketingové šetření, které se zaměří na jejich profil, cestovatelské chování a vnímání České republiky jako destinace pro trávení dovolené.

Od září do prosince 2011 realizovala agentura CzechTourism v Ruské federaci, na Ukrajině a v Pobaltí výzkum, který byl zaměřen na cestovatelské návyky turistů z daných zemí a zjištění, jak vnímají destinaci Česká republika. Výzkum probíhal formou telefonického dotazování (CATI) na vzorku 11 tisíc respondentů a formou skupinových diskusí v 25 vybraných městech.

 

Monitoring zahraničních turistů v návaznosti na geografické členění - zámoří

Turisté ze vzdálených zemí (Severní a Jižní Amerika, Japonsko, Čína, Korea, Austrálie a Indie) tvoří významnou skupinu, která ovlivňuje příjezdový cestovní ruch České republiky. Každá z těchto zemí je specifická a potřeby těchto turistů jsou odlišné od potřeb turistů z Evropy. Ekonomická situace v těchto zemích v posledních letech výrazně ovlivňuje jejich výjezdový cestovní ruch. Marketingové aktivity agentury CzechTourism i zde jsou stále výraznější, a proto je potřeba znát profil cílových skupin ze vzdálenějších zemí.

Profil zahraničních turistů jako měřítko efektivity cílených kampaní na podporu příjezdového cestovního ruchu

Jednou z aktivit agentury CzechTourism jsou reklamní kampaně v zahraničí. Mezi nástroje, jak zjistit efektivitu těchto kampaní, patří realizace marketingových šetření, která probíhají během jejich realizace, především v podobě tzv. pre a post testů.

Výstupy projektu

Výstupy projektu jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách http://vyzkumy.czechtourism.cz.

 

Více informací:
Ing. Markéta Vogelová
Odborný garant projektu IOP
Email: vogelova@czechtourism.cz Tel.: +420 221 580 607