Od roku 1999 je v ČR zřízen Satelitní účet cestovního ruchu, který zpracovává Český statistický úřad. První výsledky přinesl rok 2003 v tabulkách a nově i Modulu zaměstananosti v cestovním ruchu. http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/satelitni_ucet_cestovniho_ruchu

Všechny zajímavé statistiky naleznete na stránkách www.czso.cz

TSA T1 - Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR

TSA T2 - Spotřeba domácího cestovního ruchu v ČR

TSA T3 - Spotřeba výjezdového cestovního ruchu v ČR

TSA T4 - Spotřeba vnitřního cestovního ruchu v ČR

TSA T5 - Výrobní účty jednotlivých odvětví cestovního ruchu a ostatních odvětví v ČR

TSA T6 - Domácí nabídka a spotřeba vnitřního cestovního ruchu podle produktů v ČR

TSA T7 - Zaměstnanost v odvětvích cestovního ruchu v ČR

TSA T8 - Tvorba hrubého fixního kapitálu v cestovním ruchu v ČR

TSA T10 - Nefinanční ukazatele v cestovním ruchu v ČR

TSA - Hlavní ukazatele národního hospodářství a cestovního ruchu v ČR

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/satelitni_ucet_cestovniho_ruchu

Připojené soubory