Během XI. kongresu ALDR, který se uskutečnil v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy v polovině října 2013, proběhl také odborný seminář v rámci projektu „Zvýšení atraktivity horského turismu díky posílení švýcarsko-české spolupráce a přenosu know-how“. Mezi přednášejícími byli kromě vybraných účastníků srpnového vzdělávacího školení ve Švýcarsku také zástupci projektového partnera – švýcarské lanovkářské asociace Seilbahnen Schweiz. Pan Marc Ziegler, šéf vzdělávacího střediska SBS v Meiringenu, přednesl prezentaci na téma „Organizace a struktura lanové dopravy ve Švýcarsku“, pan Michael Nydegger, technický manažer a hlavní lektor srpnového školení pro české odborníky, pak seznámil účastníky semináře s praktickými ukázkami z výuky ve švýcarské škole. Obě přednášky se u účastníků setkaly s pozitivním ohlasem.