V roce 2013 vydala Asociace lanové dopravy druhou odbornou publikaci, tentokrát k projektu s názvem "Zvýšení atraktivity horského turismu díky posílení švýcarsko-české spolupráce a přenosu know-how". Projekt se zaměřil na vzdělávání osob v oblasti osobní lanové dopravy, neboť věříme, že zaměstnávání kvalifikovaných a vyškolených pracovníků je jedním z postředků jak zvýšit konkurenceschopnost firmy, jak zlepšit její vnímání veřejností, potažmo jak získat více (spokojených) zákazníků. Publikace je rozdělena na tři části - první se věnuje Programu švýcarsko-české spoluráce a fondu, z něhož je náš projekt financovaný, druhá část se věnuje vzdělávání v oboru osobní lanové dopravy ve Švýcarsku a u nás a třetí část popisuje poznatky, které si přivezli účastníci odborného školení, které pro nás uspořádala partnerská organizace Seilbahnen Schweiz v srpnu tohoto roku.

Připojené soubory