Termín: 21.09.2021

Místo konání: Online

 

Vážení účastníci semináře,

s omluvou si Vás dovolujeme informovat, že odborný seminář Elektrické zařízení lyžařských vleků - začlenění, projekce, údržba a revize, na který jste se přihlásili, proběhne z organizačních a kapacitních důvodů distančně/on-line.

 TATO ZMĚNA SE TÝKÁ OBOU TERMÍNŮ 21.9.2021 V PECI POD SNĚŽKOU I 19.10.2021 NA RAMZOVÉ.

 Veškeré informace obdrželi přihlášení účastníci prostřednictvím emailu.

 V případě dotazů kontaktujte prosím kancelář ALDR na info@aldr.cz

 

 

Vážení provozovatelé lyžařských středisek,

 

   na základě aktuálních informací, které Asociace lanové dopravy má k dispozici, jsou v procesu návrhy změn, aby v budoucnu pravidelnou revizi elektrického zařízení lyžařských vleků byla kompetentní provést pouze osoba disponující elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) v aktuálním znění.

     Jelikož jsme si vědomi zátěže, kterou by tato změna pro provozovatele lyžařských středisek představovala, „zatáhli jsme za záchrannou brzdu“ a navrhli na příslušných úřadech a jejich gescích řešení v podobě „rozšířené revize“ elektrického zařízení lyžařských vleků osobou s disponující platnou kvalifikací v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v aktuálním znění (dále jen vyhl. č. 50), která by zahrnovala revizi základních provozních a bezpečnostních prvků elektrického zařízení lyžařských vleků.

     V této souvislosti jsme pro osoby s kvalifikací dle vyhl. č. 50, kteří provádějí elektro revize ve Vašich provozech připravili odborný rozšiřující seminář: Elektrické zařízení lyžařských vleků - začlenění, projekce, údržba a revize.

 

Seminář je možno absolvovat v úterý 21. 9. 2021 v boudě Máma v Peci pod Sněžkou v čase 15-18 hod.

 

PROGRAM:

Úterý 21. 9. 2021

14:30 příjezd, prezence

15:00-18:00 Odborný přednáškový blok, diskuse

V případě zájmu si večeři a ubytování účastníci semináře domluví individuálně v pensionu Bouda Máma

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

PhDr. Ing. Pavel Kejha

 

Cena semináře:

690 Kč bez DPH

Cena zahrnuje: poplatek za školení, certifikát o účasti, občerstvení

 

Přihlásit se na seminář je možné prostřednictvím přiložené přihlášky.

Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte na info@aldr.cz, uzávěrka přihlášek je v pátek 10. 9. 202

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ:

Hotel se nachází ve II. ochranném pásmu Krkonošského národního parku a vjezd přímo k hotelu není možný. Proto všechny účastníky žádáme:

Po příjezdu k parkovací bráně neodebírejte lístek k parkovnému, ale postačí říci, že jedete do wellness hotelu Bouda Máma. Parkoviště platit nebudete!
Poté pojedete asi 400m rovně ke garážím Bouda Máma. Odtud volejte VÝHRADNĚ recepci tel. č.: + 420 499 896 273, vyzvedneme Vás i zavazadla služebním vozem u garáží Bouda Máma.Garáže jsou označeny cedulemi Bouda Máma.
 Při nedodržení těchto pokynů se jednotlivci vystavují možné pokutě od KRNAPu.

 Animace příjezdu: http://www.boudamama.cz/kontakt/prijezd-ke-garazim-bouda-mama-wellness-hotelu/