Vážení členové,

 

informujeme vás o tom, že Ministerstvo zemědělství zřizuje speciální aplikaci na svých stránkách za účelem konzultací ke kauze matanolu (ke správnému vyplňování formulářů atp.).

 

Pokud chcete položit otázku, nejprve si přečtěte Metodický pokyn (sekce Návod jak postupovat), který stručně popisuje základní problémy, a dále již zodpovězené dotazy (sekce Otázky a odpovědi). V případě že odpověď na vaši otázku nenajdete, můžete ji zaslat na adresu metanol@mze.cz a MZe ji odpoví.

 

Uvedené naleznete na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/kauza-metanol/ Prokliky i na jednotlivé podsekce na webu Mze:

Kauza metanol

 

 

Internetová aplikace Ministerstva zemědělství bude snad i interaktivní – s možností vyplňovat formuláře – a je možné, že by snad bylo možné využívat již formuláře vyplněné výrobcem. Bohužel ale zatím přesně fungování tohoto nebylo vysvětleno, ale jistě budou stránky spuštěny ve vylepšené podobě ještě dnes.

další články k Tématu Prohibice