Cestovní ruch je průřezové odvětví, proto jsme tady, proto je naše unie.
Česká unie cestovního ruchu ČR je největší nezávislé profesní sdružení pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví tak vně.

Cílem České unie cestovního ruchu je zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu a efektivnější prosazování nutných změn.

Česká unie cestovního ruchu (dříve Forum cestovního ruchu, z.s.) je ustavena v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, kterou naplňuje.
 
Jsme největší nezávislé a nejsilnější sdružení cestovního ruchu v České republice.

 

KONTAKTY:

Martina Košlíková – kancelář

224 914 543
martina.koslikova@ceskauniecr.cz

Jakub Juračka – předseda Výboru

jakub.juracka@ceskauniecr.cz

Pavel Košnar – místopředseda Výboru

pavel@kosnar.cz

Viliam Sivek – prezident

272 114 401
viliam.sivek@ceskauniecr.cz

Akce

30.05.2023 - 01.06.2023

Karlov p. Pradědem

Školení vedoucích provozu LD

Školení vedoucích provozu LD

05.09.2023 - 07.09.2023

Pec p. Sněžkou, Bouda Máma

Školení pracovníků elektro LD